• sâm. iul. 20th, 2024

Dambovita Media

Stiri din Dambovita

Ce mai cauta prietenii pe Dambovita Media. Click pe tag

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință ordinară în ziua de 27.06.2024

ByDâmbovițaMedia

iun. 25, 2024

Primarul Municipiului Târgoviște. jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

 • Prevederile art. 133 alin. (l), art. 134 alin. (l) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (l) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. I (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință ordinară, în ziua de 27 iunie 2024, ora 1400, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.

Art. 3 Consilierii municipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgv@gmail.com

Art. 4 În cazul în care consilierul local se află într-una din situațiile prevăzute de art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște, acesta poate participa la ședințe folosind mijloace electronice de comunicare, respectiv apel video, prin aplicația WhatsApp, pe numărul consiliului local sau al Secretarului General al Municipiului, cu mențiunea că solicitarea trebuie transmisă Secretarului General al Municipiului. cu cel puțin o oră înainte de începerea lucrărilor ședinței.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PRIMARUL                                      SECRETARUL GENERAL

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, jr. Daniel-Cristian Stan jr. Chiru-Cătălin Cristea

Digitally signed by Semnat digital de:Digitally signed by I Semnat digital de:

DANIEL-CRIST’AN STAN   CHIRU-CATALIN CRISTEA

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 27.06.2024

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2024
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Integrat pentru Copii
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Centru de zi pentru asistență și suport a persoanelor adulte cu dizabilități, Târgoviște”
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea depunerii proiectului cu titlul „Centru de zi pentru asistență și suport a persoanelor adulte cu dizabilități, Târgoviște”, în Municipiul Târgoviște, micro IX, aleea Prof. Radu Gioglovan, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta

C 13- Reforme Sociale Din Planul Național De Redresare Și Reziliență, Investiția 12- ”Reabilitarea, Renovarea Și Dezvoltarea Infrastructurii Sociale Pentru Persoanele Cu Dizabilități”, apelul de proiecte Apelul Dezvoltarea Infrastructurii Sociale Pentru Persoanele Cu Dizabilități-Sesiunea 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Centru de zi pentru asistență și suport a persoanelor adulte cu dizabilități ,Târgoviște”, în Municipiul Târgoviște, micro IX, aleea Prof. Radu Gioglovan, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta Cl 3- Reforme Sociale din Planul Național de Redresare Și Reziliență, Investiția 12-”Reabilitarea, Renovarea și Dezvoltarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități”, apelul de proiecte Dezvoltarea Infrastructurii Sociale pentru Persoanele cu Dizabilități-Sesiunea 3 și a cheltuielilor legate de proiect
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 210/30.06.2021 privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, precum și a documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Grădinița cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul Târgoviște” 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 211/30.06.2021 privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, precum și a documentației tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice — Grădinița cu program prelungit nr. 14, str. Vasile Voiculescu nr. 4, Municipiul Târgoviște”
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății ECO-SAL 2005 S.A.
 3. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri urbanistice
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște
 5. Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din data de 21.05.2024 al Comisiei de analiză a solicitărilor referitoare la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1517 31.05.2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 18.06.2024 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 18.06.2024 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către actualul chiriaș

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PRIMARUL                                          SECRETARUL GENERAL

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, jr. Daniel-Cristian Stan jr. Chiru-Cătălin Cristea

Digitai’ signed by / Semnat digital de:Digita”y signed byÎ Semnat digitai de:

DANIEL.CRISTIAN STAN     CHIRU-CATALIN CRISTEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *