• vin. sept. 22nd, 2023

Dambovita Media

Stiri din Dambovita

Ce mai cauta prietenii pe Dambovita Media. Click pe tag

Ultimele acţiuni de control desfăşurate de ITM Dâmboviţa

Comunicat de presa
Actvitate octombrie 2020

Pentru realizarea acţiunilor stabilite în Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii
I.T.M. Dambovita a efectuat în luna octombrie 2020 controale de fond, tematice și cu
caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajează salariaţi pe bază de
contract individual de muncă, atât în domeniul relaţiilor de muncă cât și în domeniul
sanătații și securității în muncă
În contextul evoluției situației epidemiologice naționale și județene generate de
răspândirea coronavirusului SARS CoV 2, I.T.M. Dâmbovița a intensificat verificările,
inspectorii de muncă desfășurând acțiuni de control atât în timpul zilei cât și în timpul
nopții, în zilele lucrătoare și în week-end, urmărindu-se in plus fată de tematicile
obișnuite de control, conștientizarea angajatorilor cu privire la riscurile de contaminare cu
noul coronavirus. Astfel, verificarea efectuării triajului epidemiologic și a evaluării riscului
epidemiologic de către medicul de medicina muncii au constituit o prioritate în acțiunile
inspectorilor de muncă.
În luna octombrie 2020, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă au verificați 157 de angajatori, aplicându-se 17 sancțiuni contravenționale și
amenzi în valoare 26.500 lei. În raport cu neconformitățile constatate în timpul
controalelor au fost dispuse 158 măsuri cu termen de remediere a deficientelor
identificate. Totodată au fost depistate 7 persoane lucrând fără forme legale de angajare.
Munca nedeclarată a fost întâlnită în domeniile: transporturi și restaurante.
În cursul lunii octombrie 2020, activitatea de îndrumare şi control privind securitatea şi
sănătatea în muncă s-a concretizat în 147 de acţiuni de control preventiv, aplicându-se
158 de sancțiuni contravenționale. Totodată au fost dispuse 158 de măsuri de conformare
şi remediere. Au fost comunicate de către angajatori către I.T.M. Dambovita un număr de
6 evenimente/accidente la locul de muncă, dintre care 2 evenimente/accidente de muncă
au fost comunicate de către I.T.M. Dâmbovița către Inspecția Muncii și un număr de 4
evenimente au fost cercetate de către angajatori și avizate de I.TM. Dâmbovița.
Un rol prioritar în cadrul instituției l-a avut activitatea de soluționare a petițiilor și
reclamațiilor adresate de salariați care au sesizat nereguli în desfășurarea raporturilor de
muncă pe care le-au avut cu angajatorii. Astfel în luna octombrie 2020 în cadrul I.T.M.
Dâmbovița au fost înregistrate 30 de petiţii și reclamaţii ce au fost repartizate
departamentelor de control spre soluţionare, conform prevederilor O.G. 27/2002
modificată. Aspectele sesizate vizau în principal neplată drepturi salariale, neacordare
concediu odihnă, încălcarea prevederilor legale care reglementează programul de lucru,
neeliberarea adeverinţelor de salariat, neîntocmirea formelor legale la angajare sau
probleme legate de încetarea contractelor individuale.
Cu aceeași prioritate au fost efectuate controale urmare a sesizărilor adresate prin
intermediul cutiei poștale amplasate la intrarea în unitate cu scopul ca persoanele
implicate direct sau cele care au cunoștința de situații privind încălcarea prevederilor
legale care reglementează legislația muncii, să le poată sesiza rapid și sub protecția
anonimatului.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DÂMBOVIŢA

Str. Revoluţiei, bl. C8, Târgovişte, Dâmboviţa

Tel.: +4 0245 612021; fax: +4 0245 615240
e-mail: itmdambovita@itmdambovita.ro
www.itmdambovita.ro | www.romania2019.eu

2
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest
document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari și altor persoane
autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit,
expeditorului.
La solicitarea persoanelor interesate, I.T.M. Dâmbovița a eliberat extrase revisal, în acest
caz termenul de eliberare fiind de cel mult 24 de ore de la data înregistrării cererii și
adeverințe de vechime.

Cu consideraţie,
Lixandru Marius
Inspector Șef

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *