• mie. sept. 27th, 2023

Dambovita Media

Stiri din Dambovita

Ce mai cauta prietenii pe Dambovita Media. Click pe tag

Senatorul Dragoș Popescu, de șapte luni în Parlamentul României pentru salvarea mediului

Byadminstefan

aug. 3, 2021

Senatorul USR-PLUS Dâmbovița, Dragoș Popescu, a prezentat pe pagina sa de Facebook activitatea pe care a desfășurat-o în șapte luni în Parlamentul României!

Acesta a făcut parte din Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară, în care a avut 40 de propuneri legislative inițiate, una dintre ele  devenind lege.

De asemenea, Dragoș Popescu a fost organizatorul unei dezbateri cu tema ,,Calitatea aerului în România” , în care au fost discutate mai multe probleme cu care România se confruntă de ani buni, cum ar fi faptul că anual au loc peste 27.000 decese premature cauzate de problemele pulmonare și cardiace cronice din cauza aerului poluat.

Senatorul USR-PLUS a oferit mai multe detalii despre munca pe care a depus-o în aceste șapte luni dificile prin care România a trecut, iar lupta nu pare a se apropia de final.

,, Au trecut 7 luni de când, cu suportul vostru, am ajuns în Parlamentul României. Într-o perioadă complicată, o funcție nouă, extrem de onorantă, care m-a obligat să învăț și să mă perfecționez zilnic. În tot acest timp, am încercat de asemenea să fiu alături de voi, mizând atât pe transparență cât și pe audiențe săptămânale, atât în Târgoviște cât și în Moreni, Pucioasa și, mai nou, în Crevedia.

În aceste luni, activând în comisiile de Mediu și Energie, am avut privilegiul de a face parte din Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară iar activitatea mea în cifre, foarte pe scurt, s-ar putea traduce în 40 de propuneri legislative inițiate, una dintre acestea devenind deja lege.

Dintre acestea, câteva ar trebui, cred eu, menționate mai pe larg:

  • L139/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare

Nerespectarea prevederilor art. 3 privind autorizația de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor din contravenție devine infracțiune pedepsită cu închisoare pe 5 luni sau amendă pentru: lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente, lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice, organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote.

Am solicitat-o la raport deoarece inițiativa își propune un control mai bun asupra modului în care este realizată protecția mediuIui. Pentru că nu există consens în coaliție pe acest subiect nu a putut primi raport dar a fost prelungit termenul de adoptare. Va intra la raport în sesiunea următoare la Comisiile de administrație și de mediu.

  • L300/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 1, alin. (1) al OUG nr. 31/2011, privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora

Inițiativa pe care am depus-o și care a primit avize favorabile de la Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ are ca scop împiedicarea vânzării metalelor provenite din arderile unor materiale compozite în vederea extragerii metalelor ce vor fi supuse vânzării. Arderea anumitor materiale în vederea vânzării metalelor rezultate din aceste procedee este un proces larg răspândit.  (Am scris despre subiect și aici: https://bit.ly/UnAerMaiCurat)

  • BP393/2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

În vederea eficientizării combaterii tăierilor ilegale de lemne a fost implementat un sistem de control numit SUMAL. Pentru depistarea transportului de masă lemnoasă fără avize, sunt necesare verificări frecvente și cu un grad de eficacitate ridicat. Astfel, Jandarmeria Română ar putea aduce un aport considerabil pe acest segment, prin crearea unui cadru legal, în temeiul căruia personalul jandarmeriei să poată controla autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ce transportă material lemnos și, în lipsa polițiștilor rutieri, să aibă atribuții de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale.

? M-am luptat pentru ca L 60/61 să fie depuse pe ordinea de zi și respinse!

  • L60/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Intervenţiile legislative vizează posibilitatea scoaterii definitiv sau din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilanul localităţilor în varii scopuri, fără obligația de compensare, recuperare sau completare. Sunt vizate pajiștile alpine pentru construirea de vile. Am obținut raport de respingere cu 7 voturi împotrivă. Inițiativa se află la Camera Deputaților.

  • L61/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic)

În mod similar cu L60, inițiativa dorește să extindă excepții prevăzute în Codul forestier privind motivele și suprafețele maxime ce pot fi scoase din fondul forestier. Împreună cu colegii mei din USRPLUS am obținut un raport comun de respingere, întrucât împreună cu L60/2021 creează mijloacele prin care se poate utiliza domeniul public în concordanță cu interesele personale ale inițiatorilor.

Inițiativa se află la Camera Deputaților.(Am scris despre subiect și aici: https://bit.ly/IntegritateaCoduluiSilvic)

  • L100/2021 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Inițiativă PNL prin care sunt reduse amenzile pentru abandonarea și depozitarea în spații neautorizate a deșeurilor și, totodată, se introduce confiscarea autovehiculelor și a utilajelor utilizare în acest proces. Am depus amendamente importante: creșterea amenzilor și sancționarea transportului de deșeuri fără acte (confiscarea mijloacelor de transport). Aceste amendamente au trecut de plenul Senatului. (Am scris despre subiect și aici: https://bit.ly/RegimulDeșeurilor)

  • L180/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Inițiativă PSD și UDMR care facilita vânătoarea păsărilor migratoare, stabilind o cotă de recoltă ridicată și scurtarea perioadei premergătoare obținerii permisului de vânătoare. Membrii comisiei pentru mediu, ca urmare a presiunii senatorilor USRPLUS, au emis un raport de respingere, cu 7 voturi în acest sens, 2 abțineri și 2 voturi favorabile inițiativei. Inițiativa se află la Camera Deputaților. (Despre subiect am scris și aici: https://bit.ly/ProtectiaFonduluiCinegetic)

  • B273/2021 Propunere legislativă privind protecția arborilor remarcabili

Inițiativa urmărește salvarea arborilor care întrunesc anumite criterii, fiind considerați „remarcabili”. În acord cu Strategia Uniunii Europene pentru Biodiversitate, în temeiul căreia sunt prioritizați arborii „monumentali”, datorită structurii ecosistemice pe care o prezintă și a valorii lor, observăm că această categorie de arbori necesită o protecție sporită.

De asemenea, am avut ocazia de a organiza și o dezbatere, cu tema:

  • „Calitatea aerului în România”

În cadrul dezbaterii, au fost ridicate problemele cu care se confruntă societatea, cauzate de gradul ridicat al poluării aerului. Anual au loc peste 27.000 de decese premature, cauzate de probleme pulmonare și cardiace cronice. Sunt deschise mai multe proceduri de infringement împotriva României, din pricina gradului ridicat de poluare, a incapacității de monitorizare, control și transpunere a legislației europene. Astfel, în contextul dezbaterii au fost identificate și propuse câteva soluții care să amelioreze situația actuală, printre care: modificarea Legii nr. 104/2011, întărirea Hotărârii Guvernului nr. 257/2015 privind metodologia de realizare a PICA, înființarea Centrului de Prognoză a Calității Aerului și încadrarea mai multor fapte ca infracțiuni (arderea repetată de deșeuri, arderile anumitor materiale în gospodării).” , a transmis pe pagina sa de Facebook, senatorul USR-PLUS, Dragoș Popescu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *